POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY

JISTOTA PRO VAŠI SPOLEČNOST

Pomocí rozsáhlé a individuálně kombinovatelné nabídky pojistných produktů budete vy sami, vaše vozidlo a tím i vaše společnost dobře zajištěni:

   • Maximální výše pojistného krytí pro pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel 100mil/100mil (osoby/majetek)
   • Úplné havarijní pojištění (Vollkasko) s možností různých forem spoluúčasti (1/5/10 %); na všechny škody uváděné značkou Jaguar se vztahuje krytí i u nás
   • Paket Road Assistance (s rozsáhlejším obsahem výkonů než „krycí dopis“)
   • Volitelně lze sjednat pojištění právní ochrany připojištění osob, zavazadel nebo náhradního vozu
   • Pojištění zůstatkové hodnoty (GAP) je u vozidel Jaguar zásadně zahrnuto do pojištění Kasko
   • Připojištění všech skel na limity 20/30/50tis. bez spoluúčasti

 

JAGUAR LAND ROVER FLEET & BUSINESS LEASING

 • Produkt společnosti UniCredit Fleet Management s.r.o.
  Sídlo: Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10
 • Telefon: +420 257 091 190
 • E-mail: info.ucfm@unicreditleasing.cz