Privacy Policy

Jaguar Land Rover Limited respects the privacy of every individual who visits its Web Sites and whose data it processes. Any information collected about you will be used to first fulfil any service you might request and secondly improve how as a Company we serve you. We do this by making appropriate use of the information. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Webové stránky společnosti Jaguar Land Rover Deutschland GmbH – důležité informace 


Vzhledem k mezinárodní povaze obchodních činností značky Jaguar zajišťuje naše společnost zpracování a ukládání osobních údajů mimo EU. V tomto smyslu máme povinnost požádat vás o vaše souhlasné stanovisko. V případě vašeho nesouhlasu nebudeme bohužel schopni řešit vaše poptávky zasílané prostřednictvím těchto webových stránek. Souhlasíte-li se zpracováním svých dat, můžete se rozhodnout mezi dvěma způsoby zpracování: Buď vaše údaje využijeme POUZE ke zpracování vaší konkrétní poptávky, nebo nám udělíte souhlas k tomu, abychom je používali nadále pro vaše další kontaktování (vždy v souladu s následujícími zásadami ochrany dat).  

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ 

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH chrání údaje všech návštěvníků svých webových stránek. Veškeré údaje získané o vaší osobě budou v první řadě využity k poskytnutí vámi požadovaných služeb. Další využití vašich dat má za cíl zlepšit naše služby klientům značky Jaguar. Toho lze dosáhnout odpovídajícím zpracováním informací.

Vaše údaje budou využívány pouze společností Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, spřízněnými společnostmi a podniky ve skupině, smluvními partnery, zástupci a držiteli jejich licencí a dalšími podniky, s nimiž má Jaguar přímo anebo nepřímo sjednáno poskytování služeb ve váš prospěch. Nakládání s vašimi informacemi se bude řídit platnými právními předpisy o ochraně údajů. Uložení a zpracování údajů může být zajištěno na místě v prostoru Evropské unie anebo mimo ni. Údaje budou využívány pouze v souvislosti s marketingovými činnostmi zaměřenými na produkty a služby značky Jaguar anebo příbuznými.

Máte právo zjistit, jaké informace o vás ukládáme, a v případě potřeby provést jejich úpravu. Dále jste oprávnění požádat nás, abychom vaše informace přestali používat. Vynasnažíme se Vašemu přání vyhovět. Některé předpisy, zejména související s otázkami bezpečnosti anebo finančními nařízeními (např. v obchodech s Jaguar Financial Services) tomu nicméně v určitém případě mohou zabránit.  

PROHLÁŠENÍ K CENÁM A PRODUKTŮM UVÁDĚNÝM NA INTERNETU

Cenu při vlastním odvozu zboží kupujícím tvoří: doporučená cena vozidla, dodání k autorizovanému prodejci, daň z přidané hodnoty, 12měsíční daň z provozu motorového vozidla, poplatek za registraci vozidla a odhadované náklady na pořízení podložek pro tabulky s registrační značkou. Uváděné ceny prvků výbavy na přání se rozumí při dodání v novém vozidle. Jaguar se řídí filozofií nepřetržitého vývoje svých produktů. Proto si naše společnost vyhrazuje právo kdykoli provést změnu ve specifikacích, barvě a cenách modelů a výrobků vyobrazených na těchto webových stránkách. 

Vynakládáme veškeré úsilí na to, aby naše webové stránky nabízely vždy správné a nejaktuálnější údaje, podrobnosti a popisy. Přesto vás v zájmu vyloučení případných nedorozumění prosíme, abyste specifikace svého vozu ještě před objednáním projednali se svým autorizovaným prodejcem Jaguar. 

Webové stránky Jaguar.com zahrnují verze určené pro různé trhy. Webové stránky jednotlivých trhů jsou přístupné zvolením příslušného jazyka na domovské stránce Jaguar.com. Informace na jednotlivých webových stránkách zahrnují specifikace vozidel a péče o zákazníky s platností pro daný trh. Uvedené údaje o vozidlech se mohou v závislosti na konkrétním trhu lišit. Žádné informace na těchto webových stránkách nelze chápat jako nabídku k prodeji konkrétního vozidla ze strany Jaguar a našich autorizovaných prodejců.

Uvedené vzorky barev poskytují čistě orientační představu o skutečně dodávaných barevných odstínech. Reprodukovat na tomto místě vysoce kvalitní laky našich vozidel není bohužel možné.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

1. Jaké výhody mi přinese, když bude Jaguar shromažďovat mé údaje? 
2. Jaké údaje se z návštěv na webových stránkách Jaguar získávají? 
3. Jakým způsobem Jaguar tyto informace získává a uchovává? 
4. Jak dlouhou dobu Jaguar tyto informace uchovává? 
5. Kde se osobní údaje návštěvníků ukládají?
6. Proč Jaguar tyto údaje shromažďuje?
7. Na koho se uvedené zásady vztahují? 
8. Zavazuje se Jaguar k ochraně údajů získaných od dětí? 
9. Co jsou soubory cookie? 
10. Co jsou zákaznické profily? 
11. Jak mohu provést opravu svých údajů? 
12. Jaké mám možnosti, když se rozhodnu zaregistrovat? 
13. Co se stane, když se rozhodnu neregistrovat? 

Jaké výhody mi přinese, když bude Jaguar shromažďovat mé údaje?

Získané údaje pomáhají značce Jaguar v těchto úkolech:
1. Zvýšení uživatelské přívětivosti webových stránek – stačí, abyste své údaje zadali pouze jednou. 
2. Rychlejší poskytování informací. 
3. Příprava obsahů, které jsou pro vás relevantní. 
4. Rychlejší vyhledání služeb a informací poskytovaných značkou Jaguar. 
5. Využívání informací ke zlepšování kvality webových stránek. 
6. Posuzování všeobecných trendů v návštěvnosti webových stránek a jejich využívání. 
7. Zasílání zpráv o nových produktech, mimořádných nabídkách, poskytování aktualizovaných informací a nabízení dalších služeb, které pro vás z hlediska Jaguar mohou být zajímavé. Pokud jste nám udělili souhlas, můžeme pověřit případně i jinou společnost, aby vás přímo kontaktovala.
8. Zobrazování relevantních informací o produktech, nabídkách a službách na základě vašeho předchozího chování při procházení stránek Jaguar.com nebo Jaguar.de.  


Jaké údaje se z návštěv na webových stránkách Jaguar získávají? Naším cílem je umožnit vám co největší kontrolu nad vašimi osobními údaji. Obecně platí, že internetové stránky Jaguar můžete navštívit, aniž byste nám sdělovali, kdo jste, nebo nám zpřístupňovali své osobní údaje. V některých případech ale od vás budeme potřebovat informace, jako je vaše jméno a adresa. Dříve než vaše údaje na internetu získáme, máme v úmyslu vás o tom pokaždé informovat.  

Samozřejmě už před registrací shromažďujeme anonymní data o tom, jakým způsobem jste webové stránky používali. Jedná se o obvyklý a standardní postup provozovatelů internetových stránek. Tato pořizovaná data nenesou vaši osobní identifikaci, mohou být ale prospěšná pro naše marketingové cíle a zlepšování námi poskytovaných služeb. 

Ke zlepšování námi nabízených služeb pořizujeme rovněž anonymní informace o výchozím vyhledávači (např. Google) nebo o banneru, který vás na web Jaguar.de přesměroval. 

Jestliže se rozhodnete poskytnout značce Jaguar potřebné osobní údaje prostřednictvím internetu (např. abychom se s vámi mohli písemně spojit nebo vám zajistit pravidelné zasílání informací), budeme se snažit vás o využití vašich údajů informovat. Sdělíte-li nám, že si nepřejete, abychom vámi poskytnuté informace využívali pro vaše další kontaktování, vaše přání budeme respektovat. Jakým způsobem Jaguar tyto informace získává a uchovává? Naše webové stránky získávají informace o návštěvnících různými způsoby: Buď přímo, kdy se na vás obrátíme s prosbou (např. v přihlašovacím formuláři) o jejich poskytnutí, nebo automaticky zaznamenáváním informací o vaší návštěvě těchto stránek. Získáváme tak například údaje o vašem procházení našeho webu a zaznamenáváme, pro jaké možnosti jste se rozhodli. 

Všechny tyto informace zůstávají uloženy v bezpečném prostředí, chráněném kombinací fyzických a technických prostředků. Jinými slovy, tato data nejsou žádným způsobem veřejně přístupná.  

Jak dlouhou dobu Jaguar tyto informace uchovává? Jaguar uchovává získaná data v chráněném prostředí tak dlouho, jak je to z našeho hlediska nutné k tomu, abychom dokázali lépe pochopit, jak a čím můžeme vašim přáním vyhovět. V některých případech můžeme mít zákonnou povinnost zajistit uložení informací po určitou stanovenou dobu. Otázce toho, jakým způsobem můžete své uložené údaje měnit a aktualizovat, je v této části věnována konkrétní otázka.  

Kde se vaše osobní údaje ukládají? Jaguar působí v celé řadě zemí po celém světě. Abychom našim zákazníkům dokázali trvale zajistit vysoký standard služeb, ať se klient nachází kdekoli, je správa našich webových stránek zajištěna z jednoho centralizovaného místa. To se dnes nachází ve Velké Británii. Přesto využíváme také webové služby poskytované z jiných zemí včetně USA. V tomto smyslu neexistují žádné zákony, jejichž platnost by současně upravovala jak Evropu, tak USA. K přenosu osobních údajů a jejich uchovávání v USA nám evropské zákony ukládají povinnost vyžádat si od zákazníka jednoznačný souhlas.

Proč Jaguar tyto údaje shromažďuje? Jedná se o informace, které potřebujeme ke zlepšování našich služeb. Naše produkty a služby bychom chtěli lépe přizpůsobit vašim specifickým potřebám.


Na koho se uvedené zásady vztahují? Tyto zásady platí pro webové stránky vyvinuté k tomu, aby je používali individuální spotřebitelé a podniky. 

Jaguar se zavazuje k ochraně údajů získaných od dětí. Ochrana jejich dat pro nás představuje důležitou úlohu. Z tohoto důvodu na našich webových stránkách nikdy neukládáme informace o návštěvnících, o kterých víme, že ještě nedosáhli věku 16 let. 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE 

Odstranění souborů cookie Všechny soubory cookie nainstalované v adresáři cookie vašeho internetového prohlížeče můžete jednoduše vymazat. Používáte-li například prohlížeč Microsoft Windows Explorer, postupujte takto:  

Otevřete „Windows Explorer“. 
Klikněte na tlačítko „Hledat“ na nástrojové liště. 
Do vyhledávacího pole pro „Adresáře a soubory“ napište „cookie“.
V poli „Prohledat“ zvolte „Můj počítač“.
Klikněte na „Hledat“. 
Dvojitým kliknutím otevřete nalezené adresáře.
Zvolte jakýkoli soubor cookie. 
Stiskněte tlačítko „Delete“ na klávesnici. 

Jestliže nepoužíváte prohlížeč Microsoft Windows Explorer, zadejte výraz „cookie“ ve funkci „Help“ (Nápověda). Získáte informaci, kde máte soubory cookie ve svém počítači hledat. 

Jak mohu provést opravu svých údajů? 
Některé webové stránky Jaguar nabízejí přístupové stánky, na kterých své osobní údaje můžete zkontrolovat a aktualizovat. Na jiných webových stránkách máte pouze možnost svou účast na této službě ukončit. Máte-li potřebu své osobní údaje zadané na některé ze stránek Jaguar opravit, řiďte se prosím příslušnými pokyny. 

Jak je řešena internetová bezpečnost a bezpečnost těchto webových stránek? 
Internet není bezpečný systém. Buďte proto při poskytování svých informací vždy opatrní. Osobní informace získávané webovými stránkami Jaguar se uchovávají v bezpečných provozních prostředích, která nejsou přístupná veřejnosti. V některých případech se data osobní povahy ještě před provedením vaší transakce šifrují s použitím vhodné a bezpečné technologie.