Privacybeleid

Jaguar Land Rover Limited respecteert de privacy van iedereen die haar websites bezoekt. Alle informatie die over u wordt verzameld, wordt ten eerste gebruikt om de door u gewenste service te bieden en ten tweede om de service van ons bedrijf aan u te verbeteren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken. 


Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten Jaguar Land Rover Limited, haar filialen of gelieerde bedrijven, en de dealers, agenten en licentiehouders van deze bedrijven, en andere bedrijven waarmee Jaguar Land Rover direct of indirect voor u overeengekomen diensten heeft geregeld. 

De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de relevante, wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt in of buiten de Europese Unie, overal ter wereld. Ze zal alleen gebruikt worden in verband met de marketing van Jaguar Land Rover -producten en -diensten en bijbehorende producten en diensten. 

U hebt als persoon het recht tot inzage in de informatie die wij over u bewaren en u kunt deze informatie indien gewenst corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen de informatie niet te gebruiken. 

Wij zullen er al het mogelijke aan doen om uw wensen te respecteren.  Bepaalde wettelijke voorzieningen, in het bijzonder met betrekking tot veiligheidskwesties of financiële regelingen (bijv. bij contacten met Jaguar Land Rover Financial Services) zouden dit echter kunnen verhinderen. 

Jaguar Land Rover verzamelt geen persoonlijke informatie over u m.b.v. cookies. Door cookies in te schakelen of ingeschakeld te laten, geeft u Jaguar Land Rover wel toestemming om cookies in uw browser op te slaan. Hierbij moet worden opgemerkt dat het uitschakelen van cookies hoogstwaarschijnlijk van invloed zal zijn op de functionaliteit van de website en uw ervaring met de Jaguar land Rover-website. 


BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE WEBSITES VAN JAGUAR LAND ROVER LIMITED 

Gezien het internationale karakter van Jaguar Land Rovers activiteiten, verwerkt en bewaart Jaguar Land Rover persoonlijke gegevens buiten de EU. Wij zijn verplicht u te vragen om hieraan uw toestemming te geven. Als u dat niet wenst te doen, zullen wij helaas geen verzoeken van u kunnen behandelen die u via deze website indient. 

Als u hier wel uw toestemming aan geeft, kunt u dat doen op voorwaarde dat we uw gegevens ALLEEN gebruiken om uw verzoek te behandelen, of dat Jaguar Land Rover ze verder mag gebruiken voor latere contacten (altijd onderworpen aan het hieronder vermelde privacybeleid).


VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) 

1. Welke voordelen zijn er voor mij als Jaguar Land Rover mijn gegevens verzamelt? 
2. Welke informatie kan er door de websites van Jaguar Land Rover worden verzameld? 
3. Hoe verzamelt en bewaart Jaguar Land Rover deze informatie? 
4. Hoelang bewaart Jaguar Land Rover deze informatie? 

5. Waar worden uw persoonlijke gegevens bewaard? 

6. Waarom verzamelt Jaguar Land Rover deze informatie? 
7. Op wie is dit beleid van toepassing? 
8. Jaguar land Rovers beleid inzake de privacy van kinderen. 
9. Wat zijn cookies? 
10. Wat zijn klantprofielen? 
11. Hoe kan ik de informatie over mezelf corrigeren? 
12. Welke opties heb ik als ik besluit om me te registreren? 
13. Wat gebeurt er als ik besluit om me niet te registreren? 


WELKE VOORDELEN ZIJN ER VOOR MIJ ALS JAGUAR LAND ROVER MIJN GEGEVENS VERZAMELT? 

Het verzamelen van informatie helpt Jaguar Land Rover om het volgende te bereiken: 

1. De site gebruiksvriendelijker maken door ervoor te zorgen dat u dezelfde informatie maar één keer hoeft in te voeren. 
2. Ons helpen sneller informatie te verstrekken. 
3. Ons helpen informatie te verstrekken die relevanter is voor u. 
4. U helpen snel diensten of informatie te vinden die Jaguar Land Rover ter beschikking stelt. 
5. Informatie gebruiken om de site te verbeteren. 
6. Algemene trends met betrekking tot de website en het gebruik ervan beoordelen. 
7. U inlichten over nieuwe producten, speciale acties, geactualiseerde informatie en andere nieuwe diensten waarvan Jaguar Land Rover denkt dat ze u zouden kunnen interesseren. Wanneer u daaraan uw toestemming geeft, kunnen wij andere bedrijven toelaten rechtstreeks contact met u op te nemen. 
8. Relevante product-, actie- en service-informatie weergeven op basis van uw eerdere zoekactiviteiten op Jaguarlandrover.com 
9. U helpen uw favoriete media (wallpapers, video, audio), geconfigureerde auto's en gegevens van de dealer van uw voorkeur binnen Jaguarlandrover.com op te slaan voor toekomstig gebruik. 


WELKE INFORMATIE KAN ER DOOR DE WEBSITES VAN JAGUAR LAND ROVER WORDEN VERZAMELD? 

Wij bij Jaguar Land Rover willen u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonlijke informatie. In het algemeen kunt u Jaguar Land Rover op het web bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder andere informatie over uzelf te verstrekken. Er zijn echter gevallen waarin wij informatie over u nodig hebben, zoals uw naam en adres. Het is onze bedoeling u altijd in te lichten vóór we informatie over u verzamelen via internet. 

Nog vóór registratie verzamelen we anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is een gebruikelijke standaardprocedure voor alle websites op internet. De verzamelde informatie kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren, maar kan voor ons wel van nut zijn voor marketingdoeleinden of om de diensten die wij aanbieden te verbeteren. 

Om de door ons aangeboden diensten te verbeteren, verzamelen wij ook anonieme informatie over de verwijzende website (bijvoorbeeld Google) of de verwijzende banner waarmee u op de website van Jaguarlandrover.com terechtkwam. 

Als u besluit om via internet de nodige persoonlijke informatie aan Jaguar Land Rover te verstrekken, zodat wij bijvoorbeeld met u kunnen corresponderen of u een abonnement kunnen geven, willen wij u laten weten hoe we die informatie zullen gebruiken. Als u ons vertelt dat u niet wilt dat wij deze informatie voor verder contact met u gebruiken, zullen wij dat verzoek respecteren. 


HOE VERZAMELT EN BEWAART JAGUAR LAND ROVER DEZE INFORMATIE? 

De site kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen; door u rechtstreeks om informatie te vragen (bijvoorbeeld via een registratieformulier) of door automatisch informatie over uw bezoek aan deze site op te slaan. Wij zouden bijvoorbeeld gegevens kunnen verzamelen over uw navigatie op de site of registreren welke opties u geselecteerd hebt. 

De informatie wordt opgeslagen in een veilige omgeving die wordt beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen. Deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek. 
Jaguar Land Rover bewaart deze informatie in een beveiligde en beschermde omgeving zolang ze ons kan helpen beter te begrijpen hoe we u van dienst kunnen zijn en uw wensen kunnen respecteren.

Bovendien kan de wetgeving ons verplichten deze informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren.  Raadpleeg de betreffende vraag in dit gedeelte voor meer informatie over hoe u de over u opgeslagen informatie kunt corrigeren of updaten. 


GEGEVENSBESCHERMING VOOR PIXELLABELS 

We kunnen gebruik maken van zogenaamde pixellabels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. 

Met behulp van een pixellabel kan informatie worden verzameld, zoals het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload, de URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt, hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven, het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald en het identificatienummer van cookies die eerder door die server op de computer zijn geplaatst. 

In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde "opmaakdetectietechnologie" worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixellabels controleren of u uw e-mail hebt ontvangen en geopend. 


WAAR WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD? 

Jaguar Land Rover is over de gehele wereld en in vele landen actief. Om u, onze klanten, een coherente service te kunnen aanbieden, waar u zich ook bevindt, beheren wij onze internetsites vanaf één centrale site. Die bevindt zich momenteel in de Verenigde Staten van Amerika. 

Er is niet één gemeenschappelijke wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op zowel Europa als de Verenigde Staten van Amerika, en Europese wetten bepalen dat u ons nadrukkelijk toestemming moet geven om uw persoonlijke gegevens door te sturen en op te slaan in de Verenigde Staten. 

Wij hebben deze informatie nodig om u een betere service te kunnen aanbieden. Wij willen het eenvoudiger maken om onze producten en diensten af te stemmen op uw specifieke behoeften. 

OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING? 

Dit beleid is van toepassing op websites die zijn ontworpen voor gebruik door individuele klanten en vertegenwoordigers van ondernemingen. 

JAGUAR LAND ROVERS BELEID INZAKE DE PRIVACY VAN KINDEREN 

Bescherming van de privacy van kinderen is een belangrijke kwestie. Daarom zullen wij op onze website nooit informatie verzamelen of bewaren over personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar. 

HOE KAN IK DE INFORMATIE OVER MEZELF CORRIGEREN? 
Sommige Jaguar Land Rover -websites werken met registratiepagina's die het u mogelijk maken de door u verstrekte persoonlijke gegevens te controleren en bij te werken. Elders krijgt u eenvoudig de mogelijkheid uw lidmaatschap te annuleren. In andere gevallen, waarbij u eerder aan een Jaguar Land Rover -site verstrekte persoonlijke gegevens dient te corrigeren, volgt u de bijbehorende instructies. 

HOE ZIT HET MET DE INTERNET- EN WEBSITEBEVEILIGING? 
Het internet is geen veilig systeem en u moet altijd voorzichtig zijn met het verstrekken van informatie wanneer u online bent. Persoonlijke informatie die door Jaguar land Rover -sites verzameld is, wordt opgeslagen op beveiligde servers die niet toegankelijk zijn voor het publiek. In sommige gevallen wordt de persoonlijke informatie gecodeerd voordat u uw bewerking uitvoert, met behulp van daarvoor bestemde beveiligingstechnologie. 

WAT GEBEURT ER ALS IK BESLUIT OM ME NIET TE REGISTREREN? 
Als u zich niet wenst te registreren of geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken, kunt u de meeste Jaguar Land Rover -websites toch nog gebruiken. U hebt dan alleen geen toegang tot onderdelen waarvoor registratie vereist is. Zelfs als u zich niet registreert, verzamelen we soms anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Deze informatie kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren, maar kan voor ons wel van nut zijn voor marketingdoeleinden of om de diensten die wij aanbieden te verbeteren.