Voorwaarden voor websitegebruik

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de in het genoemde documenten) (de "Gebruiksvoorwaarden") geven aan de voorwaarden waarop u kunt gebruik maken van de website op www.jaguarlandrover.com (onze site) te maken, of als gast. Gebruik van onze site bevat benaderen, te bekijken of te registreren op onze site te gebruiken.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruik van onze site, zoals deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden te printen voor toekomstig gebruik. Door het gebruik van onze site, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en dat u ermee akkoord om te voldoen aan hen.

Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

Informatie over ons

www.jaguarlandrover.com is een site beheerd door Jaguar Land Rover Limited ("Jaguar Land Rover"). Jaguar Land Rover is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 1672070 en hebben onze maatschappelijke zetel in de Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF.

Toegang tot onze Site

Onze site is gratis beschikbaar gemaakt. We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud op het, altijd beschikbaar zullen zijn of ononderbroken. Toegang tot onze site is toegestaan ​​op tijdelijke basis. We kunnen opschorten, intrekken, stop of alle of een deel van onze site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen niet aansprakelijk zijn voor u als om welke reden onze site niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige regelingen voor u de toegang tot onze site te hebben. U bent ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang krijgen tot onze site via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden, en dat zij voldoen aan hen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, en in het materiaal gepubliceerd op. Deze werken zijn beschermd door het auteursrecht wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag een kopie afdrukken, en uittreksels downloaden van elke pagina ('s) van onze Site voor persoonlijk gebruik.

U moet de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op welke wijze dan niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst te gebruiken zonder onze toestemming.

Onze status (en die van geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van content op onze site moet altijd worden erkend, tenzij wij anders zijn overeengekomen.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder het verkrijgen van een schriftelijke vergunning hebben van ons of onze licentiegevers.

Als u afdrukt, kopieert of downloadt een deel van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk te staken en moet u, naar onze keuze, retourneren of eventuele kopieën van de materialen die u hebt gemaakt te vernietigen.

Alle namen, afbeeldingen, logo's ons identificeren van zijn eigen merken van Jaguar Land Rover of haar licentiehouders zoals het geval kan zijn. Alle aanspraken van derden merk, product, dienst en bedrijfsnamen op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren. We hebben geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de houders persoon. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.

iPod ®, iPhone ™ en iPod touch ® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc geregistreerd in de VS en andere landen.
Dolby ® is een geregistreerd handelsmerk van Dolby Laboratories en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
DTS ™ is een geregistreerd handelsmerk van DTS Inc en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
Het Bluetooth ® woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG. Inc en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
Blackberry is een handelsmerk van Research In Motion Limited en is geregistreerd in de VS en kan in afwachting van of in andere landen.
Audyssey MultEQ is een gedeponeerd handelsmerk van Audyssey Laboratories, Inc en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
Bi-Xenon ™ is een geregistreerd handelsmerk van Hella KGaA Hueck & Co
WhiteFire® is een geregistreerd handelsmerk van Unwired Technology LLC en elk gebruik van deze merknamen door Jaguar Land Rover Limited gebeurt onder licentie.
 

Geen afhankelijkheid van informatie

We gebruiken onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de inhoud of informatie op onze site correct, volledig en up-to-date is, maar wij waarderen dat er fouten of nalatigheden kunnen van tijd tot tijd voordoen.

Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten, worden deze site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, koppelingen en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) aangeboden 'as is' en op een 'AS AVAILABLE' basis, zonder vertegenwoordiging, garantie of goedkeuring, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze site juist, volledig of up-to-date is.

De content op onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop je moet vertrouwen. Je moet professioneel of deskundig advies in alvorens, of het zich onthouden van elke actie op basis van de inhoud op onze site.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door Engels recht.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, we sluiten alle voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud op het, expliciet of impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk voor elke gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, die voortvloeien uit of in verband met:

gebruik van of niet kunnen gebruiken van onze site; of
gebruik van of vertrouwen op materiaal dat wordt weergegeven op onze website.

Als u een zakelijke gebruiker, dan kunt u er rekening mee dat in het bijzonder, zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor:

gederfde winst, de omzet, het bedrijfsleven, of de inkomsten;
onderbreking van de bedrijfsvoering;
verlies van verwachte besparingen;
verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
enige indirecte of gevolgschade of schade.

Als u een consument gebruiker, dan kunt u er rekening mee dat we alleen onze Site voor binnenlandse en prive-gebruik. Je gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van omzet, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites op onze site. Dergelijke koppelingen dient niet te worden opgevat als goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van hen.

virussen

Hoewel wij redelijke zorg nemen in het beheer van onze site, kunnen we niet garanderen dat onze site veilig of vrij van fouten of virussen zullen zijn. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en het platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed denial-of-service aanval, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer kunnen infecteren, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal als gevolg van uw gebruik van onze Site of aan het downloaden van content op het, of op een website gekoppeld. We zullen ook niet aansprakelijk zijn, dat we overwegen is buiten onze controle.

U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk. Je moet niet proberen om onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop onze Site is opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is met onze site te krijgen. U mag onze Site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door overtreding van deze bepaling, zou je het plegen van een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990 We zullen een dergelijke schending van de relevante wetshandhavingsinstanties te melden en wij zullen samenwerken met deze autoriteiten door de bekendmaking van uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze Site te gebruiken onmiddellijk te staken.

Linken naar onze site en de rechten van derden

U kunt verwijzen naar onze home page, mits u dit doet op een manier die eerlijk is en de juridische en onze reputatie niet beschadigt of profiteren van het. Tenzij schriftelijk door ons anders is overeengekomen, moet je echter niet een verband te leggen op een zodanige wijze dat elke vorm van vereniging, goedkeuring of bekrachtiging suggereren van onze kant waar er geen bestaat.

U moet een link naar onze website niet te vestigen in een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link naar een deel van onze site dan de startpagina te maken.

Wij behouden het recht om toestemming voor een link terug te trekken zonder kennisgeving.

Wilt u het gebruik van de inhoud op onze site anders dan die hierboven beschreven, neem dan contact met ons op.

Waar onze site bevat links naar andere sites en bronnen die door derden, worden deze koppelingen uitsluitend bedoeld voor uw informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen wij naar onze Privacy Policy (die Cookie Beleid omvat) en bevat de voorwaarden waarop we het verwerken van uw persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u via de site aan ons verstrekt. Door het gebruik van onze site, geeft u toestemming voor deze verwerking.

Algemene bepalingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we maakten, zoals deze zijn bindend voor u.

Wij mogen onze site tot tijd actualiseren van tijd, en kan de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat een van de inhoud op onze site mag niet volledig up-to-date op een bepaald moment, en wij zijn niet verplicht om te werken.

Als u een consument bent, gelieve te noteren dat deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan, worden beheerst door Engels recht. U en wij zijn het erover eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid zal hebben. Echter, als u een inwoner van Noord-Ierland kunt u ook op te treden in Noord-Ierland, en als je inwoner van Schotland, kunt u ook op te treden in Schotland.

Als u een bedrijf, zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door Engels recht. We het wel eens met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland.

Laatst bijgewerkt december 2013